Tartózkodási Kártya

DRD

Az EGT-állampolgárt kísérő, vagy EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kaphat tartózkodási kártyát.

Az eljáró hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását is, aki - abban az országban, ahonnan érkeznek - a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás feltételeit teljesítő EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik.

Tartózkodási kártyát kaphat továbbá a magyar állampolgárt kísérő, vagy magyar állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag is.

Az eljáró hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását is, aki a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik.

Az eljáró hatóság a gyámhatóság kezdeményezésére hivatalból engedélyezi annak a magyar állampolgár által eltartott, vele egy háztartásban élő kiskorú gyermeknek a családtagként való tartózkodását, aki Magyarországon született, állampolgársága ismeretlen és nincs olyan szülője, aki a gyermek felett szülői felügyeleti joggal rendelkezett.
Tartózkodási kártyát kérek